Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Ikrafttredelsesdato: 9/2017

All nettstedsdesign, tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, valg og arrangement av disse er opphavsrett © 2011 ILONA, INC. og dets tilknyttede selskaper, alle rettigheter forbeholdt med mindre annet er angitt. Samlingen (som betyr innsamling, arrangement og montering) av alt innhold på denne nettsiden er den eksklusive eiendommen til ILONA, INC. ("ILONA") og beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. All programvare som brukes på dette nettstedet er eiendommen til ILONA eller dets programvareleverandører og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Tillatelse er gitt til elektronisk kopiering og utskrift av deler av denne nettsiden i papirutgave med det eneste formålet å legge inn en bestilling hos ILONA eller bruke denne nettsiden som en shoppingressurs. Enhver annen bruk av materialer på denne nettsiden – inkludert reproduksjon til andre formål enn de som er tillatt ovenfor, modifikasjon, distribusjon, republisering, overføring, visning eller ytelse – uten skriftlig forhåndstillatelse fra ILONA er strengt forbudt. 

Alt materiale og informasjon presentert av ILONA er kun ment for utdannings- eller informasjonsformål. Din bruk av denne nettsiden er underlagt disse vilkårene og betingelsene. US Food & Drug Administration (FDA) har ikke evaluert noen uttalelser om produkt(er) på denne nettsiden, eller resultatene som rapporteres, hvis noen, forekommer ikke nødvendigvis hos alle individer. Uttalelsene og produktene er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen tilstand eller sykdom. ILONA gir eller har ikke til hensikt å gi noen svar på medisinske spørsmål, og denne nettsiden er ikke ment for bruk som en medisinsk ressurs. HVIS DU TRENGER MEDISINSK HJELP, RING DIN LEGE UMIDDELBART.

Tredjepartsinnhold

 

ILONA kan tilby innhold fra tredjeparter, inkludert uten begrensning, kundeblogger, kommentarer og lenker til tredjeparts nettsteder, ("tredjepartsinnhold") som en tjeneste til de som er interessert i denne informasjonen. ILONA overvåker, godkjenner eller har ingen kontroll over noe tredjepartsinnhold. ILONA garanterer, godkjenner eller aksepterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe tredjepartsinnhold. ILONA er ikke ansvarlig for å oppdatere eller gjennomgå tredjepartsinnhold. Du bruker tredjepartsinnhold på egen risiko.

Varemerker

ILONA.COM, ILONA og alle sideoverskrifter, tilpasset grafikk og knappeikoner er tjenestemerker, varemerker og/eller varemerker for ILONA og kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke tilbys av ILONA på noen måte som sannsynligvis vil forårsake forvirring blant kunder, eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer ILONA. Alle andre varemerker, produktnomenklatur og firmanavn eller logoer, hvis noen, som er sitert her, tilhører deres respektive eiere. 

Ansvarsfraskrivelse

ILONA LEVERER DETTE NETTSTEDET OG DET INNHOLD PÅ ET "SOM DET ER" BASIS, OG GIR INGEN REPRESSENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL DRIFT AV DETTE NETTSTEDET, INFORMASJONEN, INNHOLDET, PRODUKTINNHOLDET, MATERIALET. DENNE SIDEN. I FULLSTENDELSE LOV TILLATER, FRASKRIVER ILONA seg ALLE SLIKE REPRESSENTASJONER OG GARANTIER, INKLUDERT FOR EKSEMPEL GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I TILLEGG REPRESENTERER ELLER GARANTERER ILONA IKKE AT INFORMASJONEN TILGJENGELIG VIA DETTE NETTSTEDET ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER AKTUELL. Pris- og tilgjengelighetsinformasjon kan endres uten varsel. Returer vil være underlagt vår generelle returpolicy. ILONA VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER AV NOEN SLAG SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET. DETTE ER EN OMFATTENDE BEGRENSNING AV ANSVAR SOM GJELDER ALLE SKADER AV ELT SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFF- ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, INNTEKTER OG INNKOMST ELLER INNKOMST PARTER.

Gjeldende lov

Dette nettstedet er opprettet og kontrollert av ILONA i delstaten Colorado, USA. Som sådan vil lovene i delstaten Colorado styre disse ansvarsfraskrivelsene, vilkårene og betingelsene, uten å gi effekt til noen prinsipper om lovkonflikter. ILONA forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet og disse ansvarsfraskrivelsene, vilkårene og betingelsene når som helst.

Vår adresse

ILONA, INC. 3201 E 2ND AVE. STE. 300, DENVER, CO 80206 USA

produktinformasjon

Produktene som vises på denne nettsiden kan bestilles og leveres kun i USA og Canada. ILONA-produkter som vises på denne nettsiden kan være tilgjengelige i utvalgte ILONA-butikker i USA og visse utenlandske markeder. Alle priser som vises på dette nettstedet er oppgitt i amerikanske dollar og er kun gyldige og effektive i USA. Alle produktene som er kjøpt fra denne nettsiden skal kun brukes i samsvar med produsentens instruksjoner, forholdsregler og retningslinjer. Hvis en mindreårig bruker varer eller produkter fra ILONA, bør det først skje etter at den juridiske eller foreldrenes verge har diskutert produktet med den mindreåriges lege.

Program for beskyttelse mot svindel

Som en del av våre bestillingsprosedyrer, kontrollerer vi alle mottatte bestillinger for svindel eller andre typer uautorisert eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss retten til å nekte å behandle en bestilling på grunn av mistanke om svindel eller uautorisert eller ulovlig aktivitet. Hvis dette er tilfelle, kan vi avvise bestillingen din eller vår kundeserviceavdeling kan ringe deg på telefonnummeret som er oppgitt for å bekrefte bestillingen din. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere kontoer eller nekte å sende til bestemte adresser på grunn av mistanke om svindel eller uautorisert eller ulovlig aktivitet. Vi tar disse tiltakene for å beskytte våre kunder så vel som oss selv mot svindel eller annen uautorisert eller ulovlig aktivitet.

Kommentarer, tilbakemeldinger og andre bidrag

ILONA.COM tar gjerne imot dine kommentarer og tilbakemeldinger angående dette nettstedet, og dets produkter og tjenester. All informasjon, materiale, forslag, ideer eller kommentarer som sendes til ILONA.COM vil ikke bli behandlet som konfidensiell, proprietær eller forretningshemmelig informasjon, og ved å sende inn slik informasjon gir du ILONA.COM en ugjenkallelig og ubegrenset lisens til å bruke, endre, reprodusere, overføre, vise og distribuere slik informasjon til ethvert formål. Med mindre det er påkrevd ved lov, vil ikke ILONA.COM bruke navnet ditt i forbindelse med slik informasjon, materiale, forslag, ideer eller kommentarer uten skriftlig forhåndssamtykke fra deg.